Ochrana dat


Here you have the possibility to customize your settings for the use of cookies. If you have not only consented to the use of required cookies, you may withdraw this consent at any time. Existing cookies are then deleted.

Společnost CA Immo, u které se ucházíte o místo (dále jen „CA Immo“ nebo „my“), zpracovává v rámci procesu výběru a přijímání zaměstnanců vaše osobní údaje. Zde najdete společnosti skupiny CA Immo, u kterých se můžete ucházet o místo. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vás podrobně informujeme o zpracování těchto údajů.

Není-li v tomto oznámení o ochraně osobních údajů uvedeno jinak, shromažďujeme vaše osobní údaje (nebo naši správci / naše správkyně osobních údajů) přímo od vás a nezískáváme je od třetích stran.

Jsme si vědomi vysoké hodnoty vašich údajů, a proto je zásadně nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. Pokud jsou vaše údaje v jednotlivých případech přesto předávány do některé třetí země, výslovně vás na to upozorníme v tomto oznámení o ochraně osobních údajů a informujeme vás o opatřeních, která jsme přijali k zajištění požadované úrovně ochrany vašich údajů. Vaše údaje nepoužíváme k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

1. Poskytnutí webových stránek (Logfiles & Hosting)

Systém vyžaduje dočasné uložení IP adresy pro umožnění zobrazení webové stránky na počítači uživatele. Pro tento účel musí zůstat po dobu relace uložená IP adresa uživatele.

Uložení do souboru Log probíhá pro zajištění funkčnosti stránky. Tyto údaje nám navíc slouží pro optimalizaci webových stránek a zajištění bezpečnosti našich IT systémů. K vyhodnocení údajů pro marketingové účely v této souvislosti nedochází. 

Právním základem pro dočasné uložení údajů a souborů Log je náš oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem o zpracování údajů vychází ze splnění účelů uvedených v bodě 1.2.

Údaje budou po ukončení příslušné relace buď smazány, nebo budou anonymizovaně uloženy v souborech Log. V případě uložení údajů do souborů Log budou tyto smazány po (60 dnech). 

K uložení údajů mimo tento rámec v podobě, která umožní identifikaci dotyčných osob, nedochází.

Pro poskytování našich webových stránek, především pro technickou realizaci, využíváme služby poskytovatelů, kteří na naši zakázku zpracovávají údaje (tzv. „smluvní zpracovatelé“). Využíváme služby těchto smluvních zpracovatelů:

  • CA Immobilien Anlagen akciová společnost a CA Immo Deutschland s.r.o.
  • Provider webových stránek; (supseven - TYPO3-Digitalagentur, Fockygasse 29-31,1120 Vídeň)
  • Poskytovatel IT služeb; (Prescreen International s.r.o., Mariahilfer Straße 17, 1060 Vídeň, Rakousko / Mailingwork s.r.o., Birkenweg 7, 09569 Oederan / supseven - TYPO3-Digitalagentur, Fockygasse 29-31,1120 Vídeň)
  • webová agentura. (supseven - TYPO3-Digitalagentur, Fockygasse 29-31,1120 Vídeň)

Vaše údaje budou navíc v případě nutnosti eventuálně předány z opodstatněných důvodů na následující příjemce:

  • úřady (jako např.: inspektorát práce, obecní úřady, obvodní správní úřady a spolkové úřady, finanční úřad, policie/státní zastupitelství, obchodní rejstřík/pozemková kniha, OePR atp.);
  • právní zástupci a notáři;
  • soudy.

2. Cookies & Tracking

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na vašem koncovém zařízení (PC/notebook, tablet nebo smartphone). Tyto textové soubory jsou stahovány při první návštěvě našich webových stránek vašim prohlížečem. Při opakovaném zobrazení těchto webových stránek pomocí stejného koncového zařízení, resp. prohlížeče bude cookie a v něm uložené informace zaslán zpět na příslušné webové stránky, které jej vytvořily (First Party Cookie) nebo na jiné webové stránky, ke kterým patří (Third Party Cookie). Tím webové stránky „poznají“, že se jedná o stejného uživatele a přizpůsobí tak zobrazení obsahů webových stránek. Cookies si tak „pamatují“ vaše preference, sdělují, jak stránky používáte a částečně individuálně přizpůsobují zobrazené nabídky.

2.2. Funkční cookies

Na našich stránkách používáme několik funkčních cookies. Při použití funkčních cookies zpracováváme vaše osobní údaje tak, abychom mohli připravit hlavní funkce našich webových stránek a vámi požadovaných služeb a dočasně uložit vaše nastavení cookies. Bez použití těchto cookies by došlo k omezení funkcí. Konkrétní účel jednotlivých cookies se dozvíte z níže uvedené tabulky.

Právním základem pro zpracování vašich údajů při použití funkčních cookies jsou naše oprávněné zájmy o poskytování plně funkčních webových stránek a vámi požadovaných služeb, stejně jako zájem o dočasné uložení vašeho nastavení cookies (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Na našich stránkách jsou používány tyto funkční cookies:

Cookies

Druhy údajů

Účely

Délka uložení

Příjemce

supi

Souhlas s jednotlivými cookies

Ukládá informaci, které cookies jsou povolené.

1 měsíc

supseven - TYPO3-Digitalagentur, Fockygasse 29-31,1120 Vídeň

fe_typo_user Informace o personalizaci webových stránek sděluje TYPO3 všechny informace potřebné k personalizaci webových stránek (např. přihlášení, formuláře atd.) Konec relace supseven - TYPO3-Digitalagentur, Fockygasse 29-31,1120 Vídeň

be_typo_user

ID uživatele

Tento cookie sděluje Typo3, zda je přihlášen host s Typo3-Backend a o jakého Backend uživatele se jedná.

Konec relace

supseven - TYPO3-Digitalagentur, Fockygasse 29-31,1120 Vídeň

be_lastLoginProvider

ID uživatele

Obsahuje klíč používaného Typo3 Backend Login provideru

90 dnů

supseven - TYPO3-Digitalagentur, Fockygasse 29-31,1120 Vídeň

ps_widget_token

Relace

Tento cookie slouží k identifikaci uživatele během používání Prescreen via Jobs-Widget.

1 týden

žádné

PHPSESSID

PHP identifikátor relace

PHPs Standardní identifikace relace

Konec relace

supseven - TYPO3-Digitalagentur, Fockygasse 29-31,1120 Vídeň

2.3. Webová analýza Matomo

Pro zlepšení uživatelské přívětivosti našich webových stránek používáme nástroj webové analýzy Open-Source „Matomo“, který vkládá cookies, které nejsou nutné pro zajištění funkce. Při použití cookies, které nejsou nezbytně nutné pro funkčnost, a při následné analýze údajů o uživateli zpracováváme osobní údaje, abychom zjistili preference návštěvníků našich webových stránek a mohli zlepšit personalizaci naší nabídky. Konkrétní účel jednotlivých cookies se dozvíte z níže uvedené tabulky.

Právním základem pro zpracování vašich údajů při použití cookies, které nejsou nezbytně nutné pro funkci, je váš výslovný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Bez vašeho výslovného souhlasu nebudou cookies používány k webové analýze, ani nebudou zpracovány osobní údaje.

Poskytnutý souhlas může být kdykoliv odvolán aktivací odkazu pro zrušení souhlasu. Odvolání souhlasu se nebude týkat oprávněnosti zpracovávat údaje na základě souhlasu do doby jeho odvolání.

Na našich stránkách jsou používány tyto cookies pro webovou analýzu, které nejsou nezbytně nutné pro funkčnost:

Cookies 

Druhy údajů

Účely

Délka uložení

Příjemce

_pk_ref

Refferer URL

Zapisuje webové stránky, ze kterých nás navštěvujete.

 6 měsíců

ePrivacy Holding s.r.o., Große Bleichen 21, 20354 Hamburk

_pk_cvar

 Relace

Obsahuje uživatelem definované proměnné, které byly stanoveny během předchozího zobrazení stránek.

30 minut

ePrivacy Holding s.r.o., Große Bleichen 21, 20354 Hamburk

_pk_id

ID uživatele

Ukládá jednorázové ID uživatele.

13 měsíců

ePrivacy Holding s.r.o., Große Bleichen 21, 20354 Hamburk

_pk_ses

Relace

Zobrazuje aktivní relaci návštěvy.

30 minut

ePrivacy Holding s.r.o., Große Bleichen 21, 20354 Hamburk

Pro provoz Matomo používáme Matomo Cloud, který provozuje společnost ePrivacy Holding s.r.o., Große Bleichen 21, 20354 Hamburk, Německo. Tento poskytovatel byl pečlivě vybrán a splňuje vysoké standardy na ochranu údajů a bezpečnost. Předáváme na něj jen ty informace, které jsou nutné pro nabízené služby a smluvně jej zavazujeme k povinnosti zacházet se všemi informacemi, které jsme mu předali, důvěrně a zpracovávat osobní údaje jen na naše pokyny. Prohlášení o ochraně osobních údajů pro Matomo Cloud najdete zde.

Tento smluvní zpracovatel používá pro zpracování údajů služby smluvního subzpracovatele, Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA. Veškeré údaje jsou zpracovávány smluvním subzpracovatelem ve Frankfurtu, Německo. Přesto nemůžeme vyloučit, že bude smluvní subzpracovatel z důvodu firemního sídla v USA americkými bezpečnostními úřady zavázán ke zpřístupňování údajů zpracovávaných na serverech v Německu. USA dle názoru Evropského soudního dvora nedisponuje žádnou přiměřenou úrovní ochrany údajů. Proto jsme našemu smluvnímu zpracovateli uložili povinnost uzavřít standardní smluvní doložky s Amazon Web Services Inc. pro zajištění přiměřené úrovně ochrany údajů a tento servis používáme jen s vaším svolením. 

Váš prohlížeč můžete nastavit tak, aby nebyly cookies ukládány nikdy a/nebo aby byly již uložené cookies smazány. Všechny běžné prohlížeče umožňují zablokovat ukládání cookies zcela nebo zablokovat ukládání cookies od třetích poskytovatelů a mazat již uložené cookies. Pokud budou na našich webových stránkách deaktivovány cookies, je možné, že už nebudete moci používat všechny funkce webových stránek v plném rozsahu.

3. Začlenění Google Maps

K začlenění mapového materiálu od Google Maps dochází za účelem profesionální vizualizace obsahů našich webových stránek. Tuto službu používáme pro nabídku umístění objektu. Při používání Google Maps budou zpracovány vaše osobní údaje. 

Právním základem pro zpracování údajů je váš poskytnutý souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Váš souhlas můžete poskytnout zaškrtnutím příslušného políčka v našem banneru pro poskytnutí souhlasu nebo dodatečně při zobrazení aplikace. Pokud s tím váš souhlas neposkytnete, nebude nahrán obsah Google Maps a nedojde tak k přenosu a uložení žádných údajů.

Poskytnutý souhlas může být kdykoliv opět odvolán aktivací odkazu pro zrušení souhlasu. Odvolání souhlasu se nebude týkat oprávněnosti zpracovávat údaje na základě souhlasu do doby jeho odvolání. Neposkytnutí nebo zrušení souhlasu má pouze za následek, že nebude poskytnuta služba Google Maps.

Nebudeme ukládat žádné údaje trvale. 

Vaše údaje budou předány na Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Ta pak předává vaše údaje na Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. 

Google Ireland Limited předává vaše údaje na Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. USA dle názoru Evropského soudního dvora nedisponuje žádnou přiměřenou úrovní ochrany údajů. K vašim údajům mohou mít přístup především americké tajné služby, aniž byste o tom byli informováni a aniž byste proti tomu mohli podniknout právní kroky. Proto jsme s Google LLC uzavřeli standardní smluvní doložky pro zajištění přiměřené úrovně ochrany údajů a tento servis používáme jen s vaším svolením. Bližší informace ke zpracování údajů společností Google najdete na policies.google.com/privacy.

4. Začlenění video služeb

Ke zpracování údajů dochází za účelem přehrávání videí na našich webových stránkách.

Začlenění video materiálu z Youtube probíhá pro profesionální vizualizaci obsahů našich webových stránek. Tuto službu používáme pro zveřejňování Youtube videí na našich webových stránkách. Při používání Youtube budou zpracovány vaše osobní údaje.

Právním základem pro zpracování údajů je váš poskytnutý souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Váš souhlas můžete poskytnout zaškrtnutím příslušného políčka v našem banneru pro poskytnutí souhlasu nebo dodatečně při zobrazení aplikace. Pokud s tím neposkytnete váš souhlas, nebude nahrán obsah Youtube a tím nedojde k přenosu ani k uložení žádných údajů.

Poskytnutý souhlas může být kdykoliv opět odvolán aktivací odkazu pro zrušení souhlasu pod videem. Odvolání souhlasu se nebude týkat oprávněnosti zpracovávat údaje na základě souhlasu do doby jeho odvolání. Neposkytnutí nebo zrušení souhlasu má za následek, že nebude poskytnut obsah Youtube.

Nebudeme ukládat žádné údaje trvale. 

Vaše údaje budou předány na Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Ta pak předává vaše údaje na Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. 

Google Ireland Limited předává vaše údaje na Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. USA dle názoru Evropského soudního dvora nedisponuje žádnou přiměřenou úrovní ochrany údajů. K vašim údajům mohou mít přístup především americké tajné služby, aniž byste o tom byli informováni a aniž byste proti tomu mohli podniknout právní kroky. Proto jsme s Google LLC uzavřeli standardní smluvní doložky pro zajištění přiměřené úrovně ochrany údajů a tento servis používáme jen s vaším svolením. Bližší informace ke zpracování údajů společností Google najdete na https://policies.google.com/privacy?hl=de-.

Na našich webových stránkách poskytujeme video materiál z kamer na stavbách od CA Immo, především pro informování zainteresované veřejnosti o postupu stavby. Záznamy z kamer na stavbách jsou v hrubé granularitě/hrubém rozlišení a z velké vzdálenosti, takže nedochází k přiblížení osob ani vozidel a tím jejich snadné identifikaci. 

Bližší informace k tomuto zpracování údajů obdržíte zde.

6. Zpravodaj

Pokud se na našich webových stránkách přihlásíte k odběru našeho zpravodaje, uložíme s vaším souhlasem vámi uvedené kontaktní údaje (oslovení, jméno, příjmení, emailová adresa) za účelem zasílání zpravodaje na uvedenou emailovou adresu. 

Náš zpravodaj obsahuje informace a vztah k jednotlivým podnikům v souvislosti s transakcemi nemovitostí a pozemků, personální změny, vývoje projektů, akce a udílení cen, zprávy z akciového trhu a burzy, bilance a roční závěrky. 

Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů v tomto případě spočívá ve vašem dobrovolně poskytnutém a kdykoliv odvolatelném souhlase dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a odhlásit se z odběru zpravodaje kliknutím na odhlašovací odkaz, který je obsažen v každém emailu se zpravodajem. Odvolání souhlasu má za následek, že už od nás nebudete dostávat žádný zpravodaj.
K zasílání zpravodaje bude docházet tak dlouho, dokud se z odběru zpravodaje neodhlásíte.

Vaše údaje ukládáme tak dlouho, dokud se z odběru zpravodaje neodhlásíte. Vaše odhlášení z odběru zpravodaje bude automaticky zaznamenáno. To způsobí, že od okamžiku vašeho odhlášení už nebudete dostávat žádný další zpravodaj. Během maximálně 7 dnů dojde ke smazání oslovení, jména a příjmení. Poskytnutý souhlas se zasíláním zpravodaje (včetně emailové adresy a okamžiku přihlášení a odhlášení) bude pro účely prokázání uložen déle, ale nejpozději po 3 letech od odhlášení zpravodaje smazán.

Pro zasílání zpravodaje využíváme služby poskytovatele služeb (smluvní zpracovatel). Náš zpravodaj zasílá na naši zakázku společnost mailwork - Der Direktmarketing-Partner s.r.o., Am Busbahnhof 1, 24784 Westerrönfeld. Pro tento účel firmě předáváme vámi poskytnuté kontaktní údaje.

Jako dotyčná osoba máte vzhledem ke zpracování vašich osobních údajů následující práva:

Právo na odvolání souhlasu

Pokud zpracováváme vaše údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo váš souhlas kdykoliv odvolat. Od okamžiku obdržení vašeho odvolání už nebudeme dále zpracovávat tyto údaje. Odvolání souhlasu se nebude týkat oprávněnosti ke zpracování údajů do okamžiku podání odvolání. 

Právo na informovanost

Můžete požadovat informace o údajích zpracovávaných k vaší osobě, především k vašemu původu a informace ke kategoriím zpracovaných údajů, k délce uložení, k příjemcům, kterým jsou zpřístupňovány a byly zpřístupněny vaše osobní údaje, k účelu a způsobu zpracování. Na žádost vám vystavíme kopii osobních údajů, které od vás zpracováváme.

Upozorňujeme na to, že informace nebudou poskytnuty, když by tím bylo ohroženo obchodní a provozní tajemství zodpovědné osoby nebo třetí strany.

Právo na opravu

Pokud zpracováváme údaje k vaší osobě, které nejsou správné nebo úplné, můžete požadovat jejich opravu či doplnění - rovněž pomocí doplňujícího prohlášení.

Právo na smazání

Máte právo požadovat od nás, abychom smazali osobní údaje, které se vás týkají. Vaše údaje rádi smažeme, pokud to je stanoveno v zákoně (čl. 17 GDPR). 

Upozorňujeme na to, že právo na smazání neexistuje především tehdy, když tyto údaje musíme zpracovávat pro splnění právní povinnosti nebo uplatnění, výkonu či obhájení právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Není-li jasné, zda jsou údaje zpracovávané k vaší osobě správné či úplné nebo zda jsou zpracovávány legálně, můžete požadovat, abychom používání vašich osobních údajů omezili.

Právo na námitku

I pokud jsou údaje k vaší osobě správné a úplné a CA IMMO je zpracovává legitimně, můžete se zpracováním těchto údajů nesouhlasit, především v odůvodněných konkrétních případech. Rovněž můžete podat námitku, pokud od nás dostáváte přímou reklamu a tu již do budoucna nechcete dostávat.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, můžete za určitých okolností požadovat, abychom vám tyto údaje předali ve strojově čitelném formátu. Můžete nás rovněž pověřit přímým předáním těchto údajů na vámi vybranou třetí stranu, pokud je to technicky proveditelné.

Právo na stížnost

I když usilujeme o co nejlepší ochranu a integritu vašich údajů, nemůžeme vyloučit rozdílné názory na způsob, jakým vaše údaje používáme. Jste-li toho názoru, že zpracování vašich osobních údajů porušuje GDPR, můžete kromě kontaktování našeho koordinačního týmu pro ochranu údajů podat stížnost u rakouského úřadu pro ochranu údajů.

Veškeré dotazy týkající se ochrany osobních údajů, zejména pokud chcete uplatnit svá práva, směřujte písemně (dopisem nebo e-mailem) na

  • společnost CA Immo, u které se ucházíte o místo, nebo přímo na
  • našeho pověřence/naši pověřenkyni pro ochranu osobních údajů (dsb@caimmo.com).