Informace k ochraně osobních údajů: Záznam videokonferencí


Pro komunikaci poskytují odpovědné osoby kromě klasického telefonování také platformu pro digitální videokonference. Tato platforma pro digitální videokonference umožňuje nahrávání zpráv. Samotné nahrávky by měly sloužit k dokumentaci hlasování, jednání grémií, pro projektovou dokumentaci nebo k vytváření přepisů. Níže naleznete další informace o tomto zpracování údajů.

Kontaktní údaje příslušného subjektu odpovědného za provádění záznamů Seznam odpovědných osob (dále jen „odpovědná osoba“). Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese dsb@caimmo.com.

Nahráváním videokonferencí shromažďuje odpovědná osoba tyto osobní údaje: název souboru (název a datum konání), název jednání, datum jednání, záznam (zvuková stopa a vyžaduje-li to zákon, obrazový záznam), „sdílené dokumenty“.

Údaje jsou zpracovávány za účelem dokumentace hlasování, jednání grémií a postupu v projektu.

Zpracování osobních údajů k výše uvedeným osobním údajům zakládáme na vašem souhlasu, který můžete udělit před každým záznamem. Svůj souhlas můžete samozřejmě kdykoli bez uvedení důvodů odvolat.

Nahrávky jsou obecně uchovávány po dobu 180 dnů a poté smazány. V jednotlivých případech může být vyžadováno delší uchovávání, pokud je záznam vyžadován ke stíhání porušení, uplatňování nároků, výkonu nebo sledování právních nároků nebo pro účely ochrany nebo uchování důkazů.

Systém videokonferencí a systém pro záznam videokonferencí poskytuje odpovědným osobám společnost CA Immo Deutschland GmbH.

Zejména můžete požadovat informace o původu a kategoriích údajů, které o vás a vašem obchodním případu zpracováváme, době uchovávání, příjemcích, kterým jsou nebo byly vaše osobní údaje zpřístupněny, účelu a druhu tohoto zpracování. Dovolujeme si upozornit, že podle § 4 odst. 6 GDPR nesmí být poskytovány žádné informace, pokud je v důsledku toho ohroženo obchodní nebo provozní tajemství odpovědných subjektů nebo třetích stran.

Pokud o vás zpracováváme nesprávné nebo neúplné údaje, můžete požadovat jejich opravu nebo doplnění. Můžete také požadovat vymazání protizákonně zpracovávaných údajů. Upozorňujeme však, že to platí pouze pro nesprávné, neúplné nebo protizákonně zpracovávané údaje. Pokud není jasné, zda jsou údaje, které o vás zpracováváme, nesprávné, neúplné nebo zda jsou zpracovávány protizákonně, můžete požádat o omezení zpracování vašich údajů do doby, než bude tato otázka definitivně objasněna. Žádáme vás, abyste vzali na vědomí, že tato práva se vzájemně doplňují, takže můžete požadovat pouze opravu nebo doplnění vašich údajů nebo jejich vymazání.

I pokud jsou údaje k vaší osobě správné a úplné a CA IMMO je zpracovává legitimně, můžete se zpracováním těchto údajů nesouhlasit, především v odůvodněných konkrétních případech.

Máte-li jakékoli dotazy nebo chcete uplatnit některé ze svých práv, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese dsb@caimmo.com . I když usilujeme o co nejlepší ochranu a integritu vašich údajů, nemůžeme vyloučit rozdílné názory na způsob, jakým vaše údaje používáme. Pokud se domníváte, že vaše údaje používáme nepřípustným způsobem, máte kromě toho, že se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, možnost podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů.