Přenos dat


V rámci skupiny CA Immo, přesměrování v rámci EU:
Všechny dceřiné společnosti/podíly CA Immo v rámci EU

V rámci skupiny CA Immo, přesměrování na bázi rozhodnutí o přiměřenosti (CH):
0161 Omnicon Gesellschaft für innovatives Bauen mbH Frankfurt am Main, pobočka Basel

V rámci skupiny CA Immo, přesměrování na bázi standardních smluvních doložek:
Všechny dceřiné společnosti/podíly CA Immo mimo EU (t. j. RS)

Externí přesměrování v rámci EU:

 • Banka
 • Logistici staveniště / generální dodavatel / bezpečnostní agentury (v závislosti na složitosti stavebního procesu)
 • Úřady, jako např.: inspektorát práce, obecní úřady, obvodní správní úřady a spolkové úřady, finanční úřad, policie/státní zastupitelství, obchodnírejstřík/pozemková kniha, OePR/AFREP, stavební úřady, finanční úřady atp.
 • Návštěvníci příslušných stavebních webových stránek (jen statické snímky, resp. z nich vytvořený časosběrný film) 
 • Hodnotitelé 
 • Tiskárna / výrobci 
 • Pozvaní hosté 
 • eMail Marketing Software Provider
 • Externí agentura 
 • Cizí investor jako např. leasingový nebo smluvní podnik a cesionáři, pokud budou dodávka nebo plnění tímto způsobem externě financovány
 • Soudy 
 • Inkasní podniky bez převodu pohledávek 
 • Poskytovatelé IT služeb 
 • IT/ Video-Security-Provider
 • Joint-Venture Partner & společenství vlastníků jednotek (pokud k dispozici) 
 • Novináři, investoři, soukromí akcionáři, analytici 
 • Kupci / prodejci (příjemci plnění) 
 • Obchodní správci domu 
 • Kontaktní osoby v případě investičních podniků jakéhokoliv druhu, fyzické osoby jako např. investoři, i každá jiná osoba, která si bude přát dostávat investorské informace nebo výroční zprávu 
 • Kooperační partneři (pro odsouhlasení rozdělovníku) 
 • Zákazníci (příjemci plnění) 
 • Kurýrní služby 
 • Makléři 
 • Instituce provádějící průzkum trhu a názorů 
 • Sousedé 
 • Příjemci zpravodajů 
 • Uživatelé účtů na sociálních médiích 
 • Správa objektů / staveb (pro karty) 
 • Tiskové agentury 
 • Tiskoví novináři 
 • Právní zástupci & notáři 
 • Subjekty sociálního zabezpečení 
 • Statistický úřad pro tvorbu zákonem předepsaných (úředních) statistik 
 • Technický správce domu & Facility Management 
 • Účastníci videokonferencí
 • Překladatelé 
 • Pojišťovací instituce 
 • Smluvní nebo obchodní partneři, kteří spolupracují, resp. mají spolupracovat při dodávkách nebo poskytování plnění (např. technici pro vytvoření posudku o starých ekologických zátěžích, architekti, mistři prostorové akustiky, podniky monitorující konstrukce, IT poradci pro HW/SW, pojišťovací makléři, poradci pro tvorbu strategií, plánovači stěhování/prostor, kontrolní inženýři, inženýři pro odborné plánování, plánovači dopravy, odborní znalci půdy, měřiči, techničtí poradci v oblasti energie a managementu budov) 
 • Provozovatel webových stránek
 • Ekonomičtí auditoři & daňoví poradci
 • Uživatelé se připojili ve stejné budově jako uživatel, správce portfolia aplikací, manažeři objektu, poskytovatelé služeb, administrátoři Spaceflow (v případě, že  aplikace Spaceflow se v budově používá)
 • Ostatní (právnické) osoby (pojišťovny apod.) povinné provádět kontrolu ustanovení ohledně praní špinavých peněz
 • Další příjemci tiskopisů (např. zájemci, investoři, obchodní partneři, návštěvníci veletrhu, potencionální zaměstnanci)
 • Reklamní agentury
 • Návštěvníci internetových stránek podnik resp. projektu skupiny CA Immo
 • Akcionáři CA Immo
 • Webadmin uživatelé assetmanagerů (v mobilní aplikaci "Sharry")
 • Textilní čistírny (pouze, pokud uživatel aplikace "Sharry" službu využívá)
 • Další uživatelé aplikace "Sharry" ve stejné budově jako subjekt údajů
 • Webadmin uživatelé správce pronajatých objektů v mobilní aplikaci "Sharry" (vidí pouze údaje, které se týkají pouze jejich příslušného podniku v nájmu)
 • Vývojáři a provozovatelé aplikace "Sharry"

Externí přesměrování na bázi rozhodnutí o přiměřenosti (CH):

 • Banka
 • Úřady, jako např.: inspektorát práce, obecní úřady, obvodní správní úřady a spolkové úřady, finanční úřad, policie/státní zastupitelství, obchodnírejstřík/pozemková kniha, OePR/AFREP, stavební úřady, finanční úřady atp.
 • Tiskárna / výrobci
 • Pozvaní hosté
 • eMail Marketing Software Provider
 • Externí agentura
 • Cizí investor jako např. leasingový nebo smluvní podnik a cesionáři, pokud budou dodávka nebo plnění tímto způsobem externě financovány
 • Soudy
 • Poskytovatelé IT služeb
 • Joint-Venture Partner & společenství vlastníků jednotek (pokud k dispozici)
 • Kontaktní osoby v případě investičních podniků jakéhokoliv druhu, fyzické osoby jako např. investoři, i každá jiná osoba, která si bude přát dostávat investorské informace nebo výroční zprávu
 • Kooperační partneři (pro odsouhlasení rozdělovníku)
 • Kurýrní služby
 • Tiskoví novináři
 • Právní zástupci & notáři
 • Statistický úřad pro tvorbu zákonem předepsaných (úředních) statistik
 • Účastníci videokonferencí
 • Provozovatel webových stránek
 • Smluvní nebo obchodní partneři, kteří spolupracují, resp. mají spolupracovat při dodávkách nebo poskytování plnění (např. technici pro vytvoření posudku o starých ekologických zátěžích, architekti, mistři prostorové akustiky, podniky monitorující konstrukce, IT poradci pro HW/SW, pojišťovací makléři, poradci pro tvorbu strategií, plánovači stěhování/prostor, kontrolní inženýři, inženýři pro odborné plánování, plánovači dopravy, odborní znalci půdy, měřiči, techničtí poradci v oblasti energie a managementu budov)
 • Ekonomičtí auditoři & daňoví poradci
 • Ostatní (právnické) osoby (pojišťovny apod.) povinné provádět kontrolu ustanovení ohledně praní špinavých peněz
 • Další příjemci tiskopisů (např. zájemci, investoři, obchodní partneři, návštěvníci veletrhu, potencionální zaměstnanci)
 • Reklamní agentury
 • Návštěvníci internetových stránek podnik resp. projektu skupiny CA Immo
 • Akcionáři CA Immo

Externí přesměrování na bázi standardních smluvních doložek:
Hogan Assessment Systems, Inc. (hodnocení uchazečů o zaměstnání v jednotlivých případech)