Skip navigation

Internetové stránky podniku, objektů resp. projektů


Poskytnutí internetové stránky a vytvoření log souborů

Popis a rozsah zpracování údajů

Při každém vyvolání naší internetové stránky zaznamená náš systém automatizovaně údaje a informace z počítačového systému vyvolávajícího počítače.
Sbírají se přitom následující údaje:

 • IP adresa
 • http metoda
 • http verze
 • status přístupu/Status-Code odpovídače serveru
 • verze prohlížeče
 • referer (z jaké stránky návštěvník přichází)
 • uživatelské jméno návštěvníka (pokud je přihlášen pomocí systémového loginu – pakliže je uživatel přihlášen v rámci webové aplikace a tato má vlastní správu uživatelů, uživatelské jméno se neloguje)
 • datum a čas vyvolání a počet poslaných bytů
 • odpovědi serveru
 • chybové kódy

Údaje jsou rovněž ukládány v logfiles našeho systému.

Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro dočasné ukládání údajů a logfiles je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, náš oprávněný zájem na poskytování internetové stránky a úspěšné komunikaci společnosti.

Účel zpracování údajů

Dočasné uložení IP adresy systémem je nutné, aby byla možná expedice webové stránky počítači uživatele. Za tímto účelem musí zůstat IP adresa uživatele po dobu sezení uložena.
Logfiles se ukládaní, aby bylo možné zajistit funkčnost webové stránky. Kromě toho slouží data k optimalizaci webové stránky a k zajištění bezpečnosti našich informačně-technických systémů. K vyhodnocování údajů k marketingovým účelům v této souvislosti nedochází.
Tento účel je rovněž našim oprávněným zájmem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Doba uložení

Údaje se buď na konci daného sezení vymažou nebo anonymizují, nebo se uloží do souborů log. Soubory log se týdenně točí a komprimují, přičemž se 52 těchto log souborů zachová pro příslušné vHosts a vymaže se tudíž po uplynutí doby 52 týdnů. Ukládání údajů nad tento rámec v jakékoli formě, která umožňuje identifikaci dotčených osob, neprobíhá.

Příjemci

Vaše údaje jsou předávány následujícím příjemcům:

 •  Společnosti koncernu CA Immo Gruppe
 • Úřady (jako například: Pracovní inspektorát, obecní, krajské a spolkové úřady, finanční úřad, policie/státní zastupitelství, obchodní rejstřík/katastr nemovitostí, Rakouský kontrolní úřad pro evidenci faktur OePR atd.)
 • Právní zástupci a notáři
 • Soudy
 • Poskytovatelé webových stránek
 • Poskytovatelé IT služeb
 • Webová agentura
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (k tomu viz pod VI.)

Použití Cookies

Definice Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem internetovém prohlížeči. Ty si při první návštěvě naší webové stránky Váš prohlížeč stáhne. Při opětovném vyvolání webové stránky pomocí stejného koncového přístroje resp. prohlížeče se cookies a v něm uložené informace buď odešlou zpět příslušné webové stránce, která je vytvořila (First Party Cookie) nebo se pošlou jiné webové stránce, ke které patří (Third Party Cookie). Prostřednictvím toho se pozná, že byla webová stránka vyvolána příslušným prohlížečem a na základě tohoto statusu se změní zobrazení obsahů. Cookies si např. " pamatuje" Vaše záliby, sdělují, jak stránku využíváte a zobrazené nabídky Vám částečně individuálně přizpůsobí.

Cookies nutné pro fungování

Pro účel realizace přenosu zpráv a poskytnutí Vámi žádaných služeb používáme níže uvedené cookies. Zpracování údajů probíhající v důsledku požití cookies se zakládá na našem oprávněném zájmu poskytnutí plně funkční webové stránky a Vámi žádaných služeb (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, § 96 odst. 3 Telekomunikačního zákona).

CookieDruhy údajůÚčelyDoma uloženíPříjemce
PHPSESSIDID uživatelePHP Session Cookie identifikuje uživatele, kteří jsou přihlášeni v backenduSession – do ukončení sezení prohlížečeWebový Server
be_typo_userID uživateleidentifikuje uživatele, kteří jsou přihlášeni v backenduSessionWebový Server
cookiebar-Ukládá status souhlasu uživatele u Cookiebar1 měsícWebový Server
EquityStory-Cookie od Equitystory se používá k zobrazení grafů akcií zabudovaných ve webové stránceSessionequitystory.com
CAKEPHP-Whatchado Cookie je nutný k bezproblémovému přehrávání videí umístěných na naší webové stránce; ukládá informace jako jazyk a další nastavení u videí WhatchadoSessionwhatchado.com

Další informace o cookies

Google Analytics

Tato webová stránka využívá Google Analytics, webové analytické služby společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics používá tzn. "Cookies", textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho využití webové stránky. Informace o Vašem využití této webové stránky vytvořené pomocí cookie (včetně zkrácené IP adresy) se zpravidla převedou a uloží na server Google v USA.
Tato webová stránka využívá Google Analytics výhradně s rozšířením "_anonymizeIp()", které zajišťuje anonymizaci IP adresy jejím zkrácením a vylučuje přímou identifikaci osob. Pomocí tohoto rozšíření Google Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo dalších smluvních států dohody o EHP nejprve zkrátí. Pouze ve výjimečných případech Google IP adresu přenese do USA celou a zde ji zkrátí.

CookieDruhy údajůÚčelyDoba uloženíPříjemce
_gauživatelské IDK anonymizované analýze chování uživatelů v Google Analytics2 rokywebový server

_gid
uživatelské IDK anonymizované analýze chování uživatelů v Google Analytics24 hodinwebový Server

_gat
uživatelské IDK anonymizované analýze chování uživatelů v Google Analytics1 minutuwebový Server

Vaše cookies nastavení na této webové stránce

Pokud chcete cookies omezit nebo zcela zablokovat, můžete provést změny v nastavení svého internetového prohlížeče. Již uložené cookies můžete kdykoli smazat. Pokud cookies pro naši webovou stránku deaktivujete, může se stát, že nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce této internetové stránky.
Postupy pro správu a vymazání cookies naleznete v nabídce Pomoc v příslušném prohlížeči. Další informace k tomu, jak postupovat, naleznete na níže uvedených odkazech:
Internet Explorer:http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox:https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari:https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Opera:http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

K deaktivaci můžete kliknout na následující tlačítko „Více informací“ v informační liště cookies na konci stránky, a ten vás provede dalšími kroky deaktivace Google Analytics:

Více informací

Informace k deaktivaci Google Analytics naleznete také v Impressu   webové stránky.

Zpracovatelé zakázek

Při zpracování osobních údajů částečně využíváme služeb externích poskytovatelů (tzv. zpracovatelé zakázek). Tyto partnery pečlivě vybíráme a pověřujeme. Jsou vázáni našimi pokyny a pravidelně kontrolováni.
Z našeho pověření pracují následující zpracovatelé zakázek:

 •  Poskytovatel webové stránky
 • Poskytovatelé IT služeb
 • Reklamní agentury
 • Společnosti koncernu CA Immo Gruppe
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Přenos mimo prostor EHP

V následujících případech předáváme údaje příjemcům, kteří sídlí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP):

 • Z našeho pověření zpracovává údaje Google LLC („Google“) se sídlem v 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Společnosti Google předáváme Vaši IP adresu (vždy v anonymizované podobě), informace o přístupu k webové stránce (URL) a odhady k demografickým a věkovým údajům. Google je certifikován pro dohodu o ochraně osobních údajů mezi USA a EU „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování ochrany osobních údajů na úrovni platné v EU.
 •  Kromě toho předáváme z části Vaše údaje (jméno, akademický titul, označení funkce, oslovení, fotky) společnostem koncernu CA Immo Gruppe v Srbsku. Pro zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů byly s těmito společnostmi koncernu uzavřeny tzv. "Standardní smluvní doložky". Pokud si k tomuto přejete bližší informace, obraťte se prosím na dsb@caimmo.com.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Obecná směrnice o ochraně osobních údajů (EU nařízení 2016/679) Vám jako dotčené osobě vyhrazuje jistá práva, o kterých Vás níže informujeme. Vezměte prosím na vědomí, že tato práva se navzájem doplňují, tudíž můžete požadovat buď pouze opravu resp. doplnění Vašich údajů, nebo jejich smazání. (EU-VO 2016/679)

Odvolání souhlasu

Pokud firma CA Immo ukládá a zpracovává Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Tím však není dotčena právoplatnost zpracování provedeného do doby odvolání.

Právo na informaci

Můžete požadovat informace k původu, kategoriím, k době uchovávání, k příjemcům, k účelům Vašich osobních údajů zpracovávaných firmou CA Immo a ke způsobu jejich zpracování.

Právo na opravu a smazání

Pokud firma CA Immo zpracovává údaje k Vaší osobě, které jsou nesprávné nebo nekompletní, můžete požadovat jejich opravu nebo doplnění, dále můžete požadovat smazání protiprávně zpracovávaných údajů.

Právo na omezení zpracování

Pokud není jasné, zda jsou zpracovávané údaje k Vaší osobě nesprávné nebo nekompletní, nebo zda jsou protiprávně zpracovávané, pak můžete požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů do definitivního objasnění této otázky.

Právo na nesouhlas

I když jsou údaje k Vaší osobě správné a kompletní a jsou firmou CA Immo zpracovávány v souladu s legislativou, můžete se zpracováním těchto údajů nesouhlasit. To je však možné pouze ve výjimečných a Vámi odůvodněných situacích.

Právo na přenosnost údajů

Své osobní údaje zpracovávané firmou CA Immo a které firma CA Immo získala od Vás osobně, můžete obdržet ve strojově čitelném formátu zvoleném firmou CA Immo, popřípadě můžete firmu CA Immo pověřit přímým přenosem těchto údajů Vámi zvolené třetí osobě, pokud to tento příjemce firmě CA Immo technicky umožní a pokud přenosu údajů neodporují nepřiměřené náklady či zákonné nebo jiné povinnosti mlčenlivosti či možnost důvěrnosti ze strany firmy CA Immo nebo vůči třetím osobám.

Právo na stížnost

A konečně máte také právo podat na úřadě pro ochranu osobních údajů stížnost, pakliže jste toho názoru, že zpracování Vašich osobních údajů není v souladu s evropských nařízením o ochraně osobních údajů (EU nařízení 2016/679).

Na koho se můžete obrátit ohledně uplatnění svých práv jako dotčené osoby?

Pro uplatnění výše uvedených práv se prosím obraťte písemně (dopisem na CA Immo pobočku vašeho výběru [zde] nebo emailemna) koordinační tým pro ochranu osobních údajů firmy CA Immo (dsb@caimmo.com).

Jak můžete kontaktovat osobu pověřenou ochranou osobních údajů u firmy CA Immo?

Osobu pověřenou ochranou osobních údajů můžete kontaktovat následovně: dsb@caimmo.com